Uzņemam savā pulciņā bērniņus jau no 1,6 gadu vecuma līdz pat skolas gaitu uzsākšanai.

Ja vēlaties pieteikt savu bērniņu “Jēriņā”, priecāsimies, ja vispirms piezvanīsiet mums pa tālruni 67222698 vai 26720151.

Ja vienojamies par turpmāko sadarbību, tad nepieciešams:

* Rakstisks vecāka iesniegums

* Bērna medicīniskā karte Nr.026/u.

* Ģimenes ārsta izzņa, par to, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem pēdējās trīs dienas, pirms sāk apmeklēt dārziņu. Izziņa jāiesniedz pirmajā dārziņa apmeklēšanas dienā.