Dienas gaitas aktivitātes  
Izglītojamo sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.55
Svētbrīdis 9.00 – 9.10
Brokastis 9.10 – 9.25
Rotaļnodarbības 9.30 – 10.45
Gatavošanās pastaigai 10.45 – 11.00
Pastaiga 11.00 – 12.00
Gatavošanās pusdienām 12.00- 12.15
Pusdienas 12.15 – 12.45
Atpūta/miegs 13.00 – 15.00
Celšanās 15.00 – 15.30
Launags 15.45 -16.10
Rotaļas, individuālais darbs, pastaiga, sarunas ar vecākiem, individuālais darbs ar bērniem 16.10 – 19.00